Institut društvenih znanosti Ivo Pilar | Terensko anketiranje


30.05.2019 12:00:50


Institut društvenih znanosti Ivo Pilar traži studente/ice za posao terenskog anketiranja na području pet županija: Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije. Svrha istraživanja je dobiti uvid u prometne navike stanovnika Istočne Hrvatske.
Uvjeti, znanja, vještine, sposobnosti, mogućnosti koje se traže:
- Komunikativnost
- Odgovornost i ozbiljnost u radnom pristupu
- Postupanje prema uputama voditelja terenskog istraživanja
- Poštivanje zadanih rokova

Cijena – zarada: 40 kuna po obavljenoj anketi
Broj potrebnih studenata: 20
Mjesto rada: Brodsko-posavska, Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Požeško-slavonska i Virovitičko-podravska županija.

Početak rada: rujan 2019.
Predvidivo trajanje posla: 45 dana
Razdoblje rada: rujan – listopad 2019.
Radno vrijeme: fleksibilno
Rok za prijavu:30.06.2019.
Način prijave studenta: Molimo sve zainteresirane kandidate da svoj CV pošalju na mail: matea.milak@pilar.hr sa naznakom STUDENTSKI POSAO TERENSKOG ANKETIRANJA, te da u prijavi navedu u kojoj županiji/županijama mogu raditi.
Za dodatne informacije možete nas kontaktirati putem navedenog mail-a ili nazvati na broj 091/8900 – 599.Mjesto rada: Brodsko-posavska, Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Požeško-slavonska i Virovitičko-podravska županija
Cijena / zarada: 40.00 kn
Broj traženih studenata: 20
Period rada: rujan – listopad 2019.
Radno vrijeme: fleksibilno

Kontrakt osoba: Matea Milak
Broj tel.: 091/8900 – 599
E-mail: matea.milak@pilar.hr

Broj pregleda oglasa: 18